FUNDACJA LECHOSŁAWA BAR
WSPARCIA EDUKACJI MORSKIEJ

Siedziba: ul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, tel. 601 25 63 64, www.dar-mlodziezy.pl
KRS 0000722979, REGON: 369685360, NIP: 5862329232, Fundusz Założycielski 400 000 PLN

Nr rachunku: 81 2490 0005 0000 4530 4203 3380

Formularz kontaktowy